Silimed TRUE TEXTURE – bezpečné textúrované implantáty

  • Exkluzívna technológia textúrovania implantátov
  • Textúra má štruktúru vrcholov a údolí - lepšia priľnavosť prsného tkaniva k textúre implantátu (1)
  • výroba bez použitia negatívnych obtlačkov, cukru alebo chloridu sodného (2)
  • znižujúca výskyt kapsulárnej kontraktúry (3,4,5)

 

Najlepšie výsledky pri znižovaní komplikácií (porovnané s Mentor a Allergan): (3,4,5)

Výskyt kapsulárnej kontraktúry:

Silimed implantáty najnižší výskyt kapsulárnej kontraktúry
Silimed implantáty najnižší výskyt kapsulárnej kontraktúry

Výskyt serómov (seróm = nahromadenie tekutiny v ohraničenom priestore):

Silimed implantáty najnižší výskyt serómov
Silimed implantáty najnižší výskyt serómov


1. Sientra, Inc. Breast Implants with High-Strength Cohesive Silicone Gel. 2015. Dostupné na: http://www.sientra.com/breastimplants. Navštívené 18.3.2015
2. Barr S, Hill E, Bayat A. Current implant surface technology: An examination of their nanostructure and their influence on fibroblast alignment and biocompatibility. Eplasty 2009; 9:e22. Dostupné na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2698670/. Navštívené 18.3.2015
3. FDA, USA. Sientra Summary of safety and effectiveness data, 2012. Dostupné z: http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf7/p070004b.pdf. Navštívené 18.3.2015
4. FDA, USA. Mentor Summary of safety and effectiveness data, 2006. Dostupné z: http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf3/p030053b.pdf. Navštívené 18.3.2015
5. FDA, USA. Allergan Summary of safety and effectiveness data, 2006. Dostupné z: http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf2/p020056b.pdf. Navštívené 18.3.2015

Top